สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอำนาจเจริญ 18 8 7 33 41 9 2 2 52
2 เมืองอำนาจเจริญ 14 9 2 25 29 6 4 2 39
3 ชุมชนเปือยหัวดง 7 2 3 12 17 6 2 1 25
4 ชุมชนบ้านคำพระ 5 1 0 6 7 5 2 2 14
5 อนุบาลปทุมราชวงศา 4 6 1 11 16 1 2 4 19
6 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 4 5 2 11 11 4 0 2 15
7 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 4 3 3 10 7 8 2 0 17
8 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 4 3 1 8 10 4 0 1 14
9 นาเจริญหนองแดง 4 2 1 7 12 1 2 2 15
10 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 4 1 2 7 12 3 0 0 15
11 สามแยกผดุงวิทย์ 4 0 0 4 7 1 0 1 8
12 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 3 4 3 10 11 2 0 2 13
13 ชุมชนไร่สีสุก 3 3 9 15 18 5 1 4 24
14 นาผือโคกกอก 3 3 2 8 10 5 0 3 15
15 เจริญวิทยา 3 3 1 7 8 3 0 0 11
16 บ้านห้วยทม 3 2 0 5 6 1 2 3 9
17 โพธิ์ศิลานาหว้า 3 2 0 5 5 1 0 0 6
18 บ้านโพนทอง 3 0 2 5 5 1 2 0 8
19 บ้านไก่คำ 3 0 1 4 8 8 2 6 18
20 บ้านหนองบัวสงยาง 3 0 1 4 6 6 2 2 14
21 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 3 0 1 4 5 11 0 0 16
22 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 2 6 2 10 11 2 1 0 14
23 ชุมชนโคกสารวิทยา 2 3 3 8 12 9 4 4 25
24 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 2 3 2 7 11 6 0 4 17
25 บ้านจานลาน 2 2 2 6 9 10 1 1 20
26 บ้านคำปอแก้วคำไหล 2 2 2 6 7 2 1 0 10
27 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 2 2 1 5 12 4 1 4 17
28 พัฒนาสามัคคี 2 2 1 5 7 2 4 0 13
29 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 2 2 0 4 7 6 2 1 15
30 บ่อบุโปโล 2 2 0 4 5 0 2 0 7
31 บ้านสร้างถ่อ 2 1 6 9 17 6 1 4 24
32 บ้านโพนเมืองน้อย 2 1 2 5 6 2 1 0 9
33 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 2 1 1 4 5 1 3 2 9
34 บ้านโนนกุง 2 1 1 4 3 5 1 0 9
35 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 2 1 0 3 6 1 3 2 10
36 ประชารัฐวิทยา 2 1 0 3 6 0 0 0 6
37 บ้านนายูง 2 1 0 3 5 0 1 1 6
38 บ้านหนองเทา 2 1 0 3 4 1 0 0 5
39 บ้านทุ่งสว่าง 2 1 0 3 3 1 0 0 4
40 นาแต้โคกสำราญ 2 0 2 4 5 4 1 7 10
41 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 2 0 2 4 4 1 2 1 7
42 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 2 0 0 2 4 5 0 0 9
43 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 0 0 2 2 2 0 0 4
44 บ้านโคกพระวินัยดี 1 4 1 6 10 2 2 0 14
45 บ้านน้ำท่วม 1 3 5 9 9 6 1 6 16
46 บ้านหินเกิ้ง 1 3 1 5 9 3 0 0 12
47 บ้านหินสิ่ว 1 3 0 4 6 1 2 1 9
48 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1 2 4 7 16 12 4 6 32
49 บ้านกุงชัย 1 2 3 6 6 5 1 0 12
50 บ้านหนองแมงดา 1 2 1 4 4 0 0 1 4
51 อนุบาลเสนางคนิคม 1 2 0 3 8 3 3 1 14
52 บ้านโสกใหญ่ 1 2 0 3 3 3 1 1 7
53 บ้านคึมข่า 1 2 0 3 2 1 0 2 3
54 ชุมชนบ้านเสารีก 1 1 3 5 4 7 0 2 11
55 ตชด.บ้านป่าก่อ 1 1 1 3 9 0 1 0 10
56 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 1 1 1 3 3 3 2 2 8
57 บ้านเสียว 1 1 0 2 6 1 1 1 8
58 บ้านโนนเมือง 1 1 0 2 5 0 0 0 5
59 หัวดงหนองคลอง 1 1 0 2 4 2 1 1 7
60 บ้านนาเวียง 1 1 0 2 3 1 1 2 5
61 บ้านโนนงาม 1 1 0 2 2 3 2 0 7
62 หนองข่าป่าหวาย 1 1 0 2 2 0 0 2 2
63 บ้านเหล่าขวาว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
64 บ้านไร่ขี 1 0 3 4 5 5 2 1 12
65 บ้านโคกก่องนคร 1 0 2 3 3 0 0 0 3
66 บ้านกุดปลาดุก 1 0 1 2 5 1 3 1 9
67 บ้านบ่อชะเนง 1 0 1 2 4 2 0 0 6
68 บ้านแยหนองแคน 1 0 1 2 3 4 0 0 7
69 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 0 1 2 1 2 1 1 4
70 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 1 0 0 1 5 1 0 0 6
71 บ้านสมสะอาดเนินกุง 1 0 0 1 3 3 1 1 7
72 บ้านคำย่านาง 1 0 0 1 3 1 1 0 5
73 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
74 ดอนหวายหวายตาใกล้ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
75 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1 0 0 1 1 4 0 0 5
77 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านดอนชาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 มิ่งมงคล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านสว่างใต้ 0 3 3 6 18 1 2 3 21
82 บ้านลือนาคำ 0 3 1 4 5 4 2 2 11
83 บ้านบุ่งเขียว 0 2 3 5 11 3 1 1 15
84 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 0 2 2 4 9 2 3 0 14
85 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 2 1 3 6 3 3 3 12
86 บ้านคำเดือย 0 2 1 3 3 2 2 1 7
87 ธันยธรณ์พิทยา 0 2 0 2 4 11 4 3 19
88 อนุบาลชานุมาน 0 2 0 2 2 2 3 1 7
89 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 0 1 2 3 5 5 4 3 14
90 บ้านโนนดู่ 0 1 2 3 4 1 0 0 5
91 บ้านหนองไผ่ 0 1 2 3 4 0 0 0 4
92 บ้านคำสร้างบ่อ 0 1 1 2 6 3 2 0 11
93 บ้านหนองสะโน 0 1 1 2 5 2 1 0 8
94 บ้านหนองแก้ว 0 1 1 2 3 3 2 1 8
95 บ้านนาเยีย 0 1 1 2 3 3 1 2 7
96 บ้านดอนหมู 0 1 1 2 3 1 0 0 4
97 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
98 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 บ้านนาสีนวน 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 0 1 0 1 7 3 1 1 11
101 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 1 0 1 6 2 2 0 10
102 วิสุทธิวงศ์ 0 1 0 1 4 4 3 2 11
103 บ้านนาหมอม้า 0 1 0 1 4 2 2 3 8
104 บ้านนาหนองใหญ่ 0 1 0 1 4 2 0 0 6
105 บ้านโคกกลางเหนือ 0 1 0 1 4 1 3 1 8
106 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 0 1 0 1 3 4 2 3 9
107 บ้านนาสีดา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
108 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 บ้านโคกเลาะ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
110 บ้านนาสะแบง 0 1 0 1 1 2 2 1 5
111 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 1 1 2 0 3 3
112 บ้านคำข่า 0 1 0 1 1 2 0 1 3
113 บ้านคำแก้ว 0 1 0 1 1 1 1 2 3
114 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
115 บ้านพุทธรักษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโป่งหิน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านโพนขวาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 เทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
120 แก้งกฐินภูจำปา 0 1 0 1 0 1 0 0 1
121 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 5 3 1 0 9
122 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 0 0 1 1 5 3 0 2 8
123 บ้านนิคม 0 0 1 1 4 3 1 1 8
124 บ้านคำโพน 0 0 1 1 4 3 0 1 7
125 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
126 บ้านดอนแดงนาโนน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
127 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 0 1 1 3 2 2 1 7
128 บ้านสงยางนาตากล้า 0 0 1 1 3 0 1 0 4
129 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 0 1 1 2 5 1 0 8
130 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
131 บ้านนาคำสามัคคี 0 0 1 1 2 1 1 0 4
132 บ้านนางาม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
133 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 1 1 2 1 0 0 3
134 บ้านหัวภู 0 0 1 1 2 0 0 0 2
135 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
136 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 1 1 1 0 2 0 3
137 บ้านนาคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 บ้านภูเขาขาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
139 บ้านโพนเมือง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 1 1 0 1 0 1 1
141 บ้านดอนไร่ 0 0 1 1 0 0 2 0 2
142 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 0 0 0 0 8 3 2 1 13
143 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 0 0 0 0 3 4 3 1 10
144 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
145 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
146 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
147 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
148 บ้านหัวตะพาน 0 0 0 0 3 0 1 0 4
149 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 2 3 2 0 7
153 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
154 บ้านหนองคล้า 0 0 0 0 2 1 1 0 4
155 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0 0 2 1 0 1 3
156 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 ดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านชะแงะ 0 0 0 0 2 0 1 4 3
159 โนนสูงโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 1 3 3
160 บ้านก่อนาดี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านดอนเมย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 1 3 2 2 6
164 บ้านโนนผักหวาน 0 0 0 0 1 3 2 0 6
165 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 0 0 1 2 3 1 6
166 บ้านนาเรือง 0 0 0 0 1 2 1 1 4
167 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 1 2 1 0 4
168 ธันยธรณ์พิทยา2 0 0 0 0 1 2 0 1 3
169 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
170 บ้านเป้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 1 3 1 5
172 บ้านบก 0 0 0 0 1 1 2 1 4
173 บ้านตาด 0 0 0 0 1 1 1 3 3
174 บ้านทวีผล 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
176 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 บ้านเวียงหลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านโนนหวางโนนกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 บ้านชาด 0 0 0 0 1 0 2 0 3
182 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 1 0 0 2 1
184 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
185 บ้านวังแคน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านคันสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านทับเมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 0 3 2 2 5
195 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 2 1 1 3
196 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
197 บ้านกุดสิม 0 0 0 0 0 2 0 3 2
198 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
199 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 1 2 1 3
200 บ้านเหล่าเลิง 0 0 0 0 0 1 2 0 3
201 บ้านนายม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
202 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
203 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
204 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
207 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
208 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
209 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
210 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
211 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 ขามนาเพียงโคกยาว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 บ้านกุดน้ำกิน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านคึมใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านเชือก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
221 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
222 บ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
223 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
224 บ้านชูชาติ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
225 บ้านหินขัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านยางช้า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
228 บ้านโนนโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 183 175 144 502 846 423 198 195 1,467