หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 800 1.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
2 801 1.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
3 802 2.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
4 803 2.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
5 804 3.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
6 805 3.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
7 806 4.100 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
8 807 4.200 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[9]  
9 808 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]  
10 809 5.100 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[7]  

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญส่ง ลันดา  
2 นายนิพล สามาอาพัฒน์  
3 นายประมวล กรีฑาพล  
4 นายเสรี ศรีพุทธรินทร์  
5 นายอัมพร เจริญวงศ์  
6 นายบุญศรี รากวงศ์  
7 นางกันยา โพธารินทร์  
8 นายภีรพัฒน์ อุทธา  
9 นายเหรียญชัย โพธารินทร์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]