หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 55 41 75.93% 9 16.67% 2 3.7% 2 3.7% 54
2 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 41 29 70.73% 6 14.63% 4 9.76% 2 4.88% 41
3 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 41 18 45% 12 30% 4 10% 6 15% 40
4 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 29 18 62.07% 6 20.69% 1 3.45% 4 13.79% 29
5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 29 18 64.29% 5 17.86% 1 3.57% 4 14.29% 28
6 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 26 18 72% 2 8% 2 8% 3 12% 25
7 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 29 17 65.38% 6 23.08% 2 7.69% 1 3.85% 26
8 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 25 17 68% 5 20% 3 12% 0 0% 25
9 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 25 17 68% 1 4% 3 12% 4 16% 25
10 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 30 15 65.22% 3 13.04% 2 8.7% 3 13.04% 23
11 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 25 13 56.52% 5 21.74% 1 4.35% 4 17.39% 23
12 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 21 13 65% 2 10% 5 25% 0 0% 20
13 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 29 12 41.38% 9 31.03% 4 13.79% 4 13.79% 29
14 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 24 12 52.17% 9 39.13% 2 8.7% 0 0% 23
15 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 21 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
16 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 18 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
17 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
18 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 15 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 16 12 75% 2 12.5% 0 0% 2 12.5% 16
20 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 17 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 26 11 42.31% 6 23.08% 2 7.69% 7 26.92% 26
22 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 21 11 52.38% 6 28.57% 0 0% 4 19.05% 21
23 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 22 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 17 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
26 โรงเรียนนาผือโคกกอก 18 10 55.56% 5 27.78% 0 0% 3 16.67% 18
27 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 18 10 71.43% 2 14.29% 2 14.29% 0 0% 14
28 โรงเรียนบ้านจานลาน 22 9 42.86% 10 47.62% 1 4.76% 1 4.76% 21
29 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านเสียว 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 11 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
32 โรงเรียนบ้านไก่คำ 24 8 33.33% 8 33.33% 2 8.33% 6 25% 24
33 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 16 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนเจริญวิทยา 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
35 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 16 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
36 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 20 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 3 16.67% 18
37 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 17 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
39 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 17 7 46.67% 4 26.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 17 6 35.29% 11 64.71% 0 0% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 16 6 37.5% 6 37.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนบ้านกุงชัย 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 11 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
46 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
48 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 15 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
49 โรงเรียนบ้านห้วยทม 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
50 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
51 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
52 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 18 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
54 โรงเรียนบ้านไร่ขี 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
55 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 17 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 7 41.18% 17
56 โรงเรียนบ้านโนนแคน 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 10 5 50% 3 30% 0 0% 2 20% 10
58 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
60 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 12 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 11 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
62 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนบ้านโพนทอง 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
64 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนบ่อบุโปโล 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านนายูง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
68 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 22 4 18.18% 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 22
70 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 13 4 30.77% 7 53.85% 0 0% 2 15.38% 13
71 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 13 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
72 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 9 4 44.44% 5 55.56% 0 0% 0 0% 9
73 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
74 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
75 โรงเรียนบ้านโนนงาม 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านนาเยีย 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
77 โรงเรียนบ้านคำโพน 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
78 โรงเรียนบ้านนิคม 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
79 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
80 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
81 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
85 โรงเรียนบ้านหนองเทา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านนาคำ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านโนนกุง 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
93 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
94 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 7 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
97 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนบ้านคำเดือย 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
100 โรงเรียนบ้านนาเวียง 7 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
101 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านทวีผล 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
104 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านนาสีดา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านดอนหมู 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
114 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านหนองขอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 10 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
121 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
122 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 8 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
123 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านเป้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 8 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
126 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
127 โรงเรียนบ้านเชือก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านคึมข่า 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
131 โรงเรียนบ้านนางาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
132 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
133 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านชะแงะ 7 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 4 57.14% 7
138 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
139 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
140 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านดอนเมย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านหัวภู 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
148 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
149 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
150 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 6 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
152 โรงเรียนบ้านนาเรือง 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
153 โรงเรียนบ้านหนองแคน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
155 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
156 โรงเรียนบ้านคำข่า 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านสามัคคี 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
159 โรงเรียนบ้านบก 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
160 โรงเรียนบ้านตาด 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
161 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
162 โรงเรียนบ้านนายม 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
163 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านนาอุดม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านห่องเตย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านชาด 4 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
172 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
175 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
176 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านวังแคน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านคันสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านทับเมย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโป่งหิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนมิ่งมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
199 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 5 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
200 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
201 โรงเรียนบ้านกุดสิม 5 0 0% 2 40% 0 0% 3 60% 5
202 โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
203 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
204 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
205 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านนาเมือง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
211 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
212 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
213 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
215 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
216 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
220 โรงเรียนบ้านบาก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
222 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
223 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
224 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
227 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านชูชาติ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านหินขัน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านยางช้า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
231 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
232 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
233 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]