หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ระหว่าง วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง เอนกประสงค์ 1 9 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง เอนกประสงค์ 2 9 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง อินทนิล 9 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/1 - 1/2 9 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/3 - 1/4 9 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/1 - 1/2 10 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/3 - 1/4 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง เอนกประสงค์ 1 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง เอนกประสงค์ 2 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/1 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/2 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/3 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/4 10 ต.ค. 2557 08.30 - 12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 2/5 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง ป. 1/6 10 ต.ค. 2557 13.00 - 16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ห้อง อินทนิล และ เอนกประสงค์ 1 11 ต.ค. 2557 08.30 - 16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่<คุณสุปราณี และคุณธนพร เบอร์โทร. 087-2459188, 087-9188373>ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]