สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรัตนวรรณ  จันทร์สม
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวอรัญญา  สิมารักษ์
 
1. นางสาวพนิดา  สุวรรณวงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตนา  กันหาพันธ์
 
1. นางจิรนันท์   ไชยชาญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 7 1. นางสาวบุษยาวรรณ  รัตนวัน
 
1. นางจิรนันท์  ไชยชาญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพียงระวี  แสงกล้า
 
1. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 8 1. นางสาวอมรรัตน์  สายโสภา
 
1. Mr.Arnold Bajamonde  Tag-at
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิรากร  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 7 1. นางสาวกษิรา  สุภชีพศิริ
 
1. นางสาวสิริมาภรณ์  ทาทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิชญารัตน์  เชื้อสุข
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วเวียงกัน
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววรฌา  ชื่นสว่าง
2. นางสาวสุทธิดา  พุฒป่า
 
1. นางมลิวัลย์  แนวชาลี
2. นางสาวประเทือง   ประจวบสุข