สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทองยืน
 
1. นายณัฐนัย  อินทร์แก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเสาวลักษณ์  อุทัยอัน
 
1. นายดำรงศักดิ์  บุรีรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  นิลศรี
 
1. นางประพาฬรัตน์  บุรีรัตน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวพัชรีพร  เกษหอม
 
1. นางประพาฬรัตน์  บุรีรัตน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แสงแสน
 
1. นางสาวลำพูน  แสนสุด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 34.33 เข้าร่วม 13 1. นางสาวธิดารัตน์  หล้าศรี
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  มณีเขียว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายแมทธิว  แวนเจียน
 
1. นางประยม  สวัสดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริกิติรัชต์  ตระกูลศักดิ์
 
1. นางสาวปิยะพร  พราวศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 74.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริยาภรณ์  กระแสโสม
 
1. นางสาวณัฐสุภา  สิงห์ครุธ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.75 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยมงคล
 
1. นางสาวอภิญญา  สีสมยา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  ขันทวัตร
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อัครพัฒน์
 
1. นางศิริลักษณ์  ผลสุข
2. นางสาวพิศสวาท  ศรีเสน
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวปวีณา  โคดม
2. นายสุรศักดิ์  สุคำภา
 
1. นางสาวพิศสวาท  ศรีเสน
2. นางศิริลักษณ์  ผลสุข