สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนิรุจ  สว่างวงษ์
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวประวีณา  ศรีจันทร์
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเนตร
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงนัทมล  พรมผล
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวพรรณี  พันธ์เพชร
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปริญญาใจ  ศรีวลมย์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทารส
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  เทพโยธา
4. เด็กหญิงศรุตา  ธรรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุจิตรา  ปากดี
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิไลพร  คางงูเหลือม
2. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีชนะ
 
1. นางณิชนันทน์  สาระบาล
2. นางสาวสุภาวรรณ  สว่างวงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวช่อธิวา  บุญศรี
2. นางสาวอิสรา  ลุนสูงยาง
 
1. นางสุกัญญา  ซายซ์
2. นางณิชนันทน์  สาระบาล