สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลดา  ศรีสุข
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นายอัษฎาวุธ  ประกอบผล
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวดาปนีย์  วันดีแสน
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวลดามณี  ผิวทอง
 
1. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมกริช  สมนึก
2. นายณัฐวุฒิ  เสนสอน
3. นางสาวบุศรินทร์  ผิวทอง
4. นางสาวสุพัฒตรา  ศักขิณาดี
5. นางสาวอภิญญา  บุตรหงส์
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวดวงกมล  ผิวทอง
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อ่อนมิ่ง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยุภารัตน์  ใจทัด
 
1. นางสาวเพ็ญประภา  อ่อนมิ่ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  บุญช่วยชู
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุตรวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
2. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   หงษา
2. นางสาวอรษา  แสนสุข
 
1. นางมะลิวัลย์  ดำริห์
2. นายกณวรรธน์  บุญหล้า