สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวีนิสรา  ธรรมคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจันทร์ธิดา  อุตอามาตย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ศรีฐาน
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.25 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  สินโคกสูง
 
1. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 65.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุพรรษา  มาลาหอม
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสาวิตรี  ป้องโล่ห์
 
1. นางสาวจรัญญา  น้อยหอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  ทองหลาง
2. นางสาวพลอยจินดา  จินดาศิริพรรณ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พวงชมภู
2. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายพงศ์  เกษสุภะ
2. นางสาววนิดา  หมายเจริญ
 
1. นายสมบูรณ์  เข็มเพชร
2. นางสาวศศิรินทร์  แสงสว่างกอบกุล