สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบูรณา  อภิเดช
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายไวฑิต  พุทธาสมศรี
 
1. นางสุภวรรณ์  ไชยยงค์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรอรีย์  อินอ่อน
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลณัฐ  ระฮุง
 
1. นางทิพวรรณ  พวงชมพู
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบุญยานุส  ช่างเหล็ก
 
1. นายมิตรชัย  ใจหวาน
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยา  เสาะสมบูรณ์
 
1. นายอนุรักษ์  ประนาโค
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงหัสทยาภรณ์  กิ่งคำ
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายต่อลาภ  ศรีสุข
 
1. นางสาวอินทิรา  สาลีสิงห์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงอรญา  เพ็ชรยะโส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นายคุณาธิป  ไชยคำภา
2. นายอมร  วงษ์ใส
 
1. นางจันทร์ฉาย  ยลพันธ์
2. นายนพพร  นามเพ็ง