สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสรัลรัตน์  จอกนาค
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 5 1. นางสาวศศิธร  มาตรา
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  นวลคำ
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวจุฑามาศ  แสนทวีสุข
 
1. นางนันทนา  บุญกอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 11 1. นายมิติ  ปากหวาน
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปภัสนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายอภิวัฒน์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริวิมล  บุญศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  พันธ์เพ็ชร
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวชลิตา  นามแก้ว
2. นางสาวศิรินทรา  ศรีชนะ
 
1. นายภูริช  รอดวินิจ
2. นางสาวกตัญญ์ชนกก์  วงศ์ศรีแก้ว