สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายนาธาน  สายคำวงษ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวแก้วนรินทร์  ปัทวงศ์
 
1. นางพัชรินทร์  คำทวี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พิลาอาพิษ
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  อรรคบุตร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 51.75 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พรมกาบิน
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  อรรบุตร