สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พลไชย
 
1. นายยุทธศักดิ์  ประทุมชาติ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรากร  เรืองศรี
 
1. Mr.Tamakong  Emmanuel
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเจนนี่  เพอร์มาน
 
1. นางอัญชลี  ฤกษ์ใหญ่
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 6 1. นางสาวญาสุมินทร์  อินต๊ะจักร
 
1. นางเอ็มไพร  วิเศษพงศ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบงกช  พันธ์เพ็ง
 
1. นางสาววรุณศิริ  มาตขาว
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 54.25 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศิริรัตน์  สว่างวงษ์
 
1. นางจินตนา  อุ่นศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวริศา  แข่งขัน
 
1. นายรุ่งโรจน์  ทองโสม
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวสุพรรษา  คู่กระสังข์
 
1. นางสาวปรีญา  มูลสาร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงนิศรา  น้อยรักษา
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาวี  ปทุมวัน
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  สีมันตะ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงฐานิตา  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์สิรีย์  โยคณิต
 
1. นายรุ่งโรจน์   ทองโสม
2. นางสาวชนัญชิดา  กตะศิลา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายทัพไทย  แสนโท
2. นายปกรณ์ลัม  ศรีละโคตร
 
1. นางดอกจันทน์  คำทอง
2. นางสาวปรีญา  มูลสาร