สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวณัฐดาพร  ดวงศรี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  บุญจันทร์
3. นางสาวเกศดา  ก้องเสียง
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิภาพร  ประกอบแสง
2. นายศิริพงษ์  ทองคำ
3. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. นางสาวกรทิพร   ผิวอ่อน
2. นางสาวพัชรา  รองจำนงค์
3. นางสาวศิริวงศ์  สะวิลัย
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางนางจารุวรรณ์  มาลัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวปนัดดา  จันทร์เพชร
2. นางสาวปรารถนา  แก้วศิริ
3. นางสาวพนัสดา  ล้วนศรี
 
1. นางสุภาวดี  เพชรอุบล
2. นางเบญจมาศ  จันทะมาลา