สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜ย เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‰เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜โ€ขเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธˆ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงนันทนา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชลดา  เวียงสิมา
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมุฑิตา  ขวานทอง
 
1. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสันติภาพ  ล้ำเหลือ
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกุลสตรี  สิมวิเศษ
 
1. นางสาวธาริดา  ท่าหาญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอรทัย  งิ้วลาย
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชา  สองเมือง
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภาพร   รักพวก
2. เด็กหญิงปราณรวี  ถมปัด
 
1. นางสาวประพิณ  เกษมสุข
2. นางสาวพรฤดี  ส่องศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวลำปาง  ทองหอม
2. นางสาวอุษา  กำแก้ว
 
1. นางธาริดา  ท่าหาญ