หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 901-902 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 903-904 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 232-233 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 ให้อาจารย์ผู้ควบคุมนำคำศัพท์ใส่ซองจดหมาย หนึ่งซองต่อหนึ่งคำ และระบุ Part of speech พร้อมยกตัวอย่างประกอบ หนึ่งประโยค เพื่อกรรมการจะได้สุ่มคำศัพท์ในการทดสอบ
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 231-234 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 ให้อาจารย์ผู้ควบคุมนำคำศัพท์ใส่ซองจดหมาย หนึ่งซองต่อหนึ่งคำ และระบุ Part of speech พร้อมยกตัวอย่างประกอบ หนึ่งประโยค เพื่อกรรมการจะได้สุ่มคำศัพท์ในการทดสอบ
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224-225 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อารคาร 2 ห้อง 226-227 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 214-215 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 216-217 11 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 901-902 12 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 903-904 12 ก.ย. 2557 08.30-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 20
13.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-10.30
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 11 ก.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 5
10.30-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2557 08.30-12.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 มีปัญหาเกี่ยวกับห้องแข่งขัน ติดต่อได้ที่ อาจารย์ ธรรมศักดิ์ วรวงศ์ 081-5934443


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]