หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 โรงเรียนที่จะแข่งขัน ต้องเตรียม คือ 1.โต๊ะวางโครงงาน 1 ตัว 2. ส่งต้นฉบับโครงงาน ก่อนทำการแข่งขัน 7 เล่ม ในวันแข่งขัน
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00 โรงเรียนที่จะแข่งขัน ต้องเตรียม คือ 1.โต๊ะวางโครงงาน 1 ตัว 2. ส่งต้นฉบับโครงงาน ก่อนทำการแข่งขัน 7 เล่ม ในวันแข่งขัน
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 11 ก.ย. 2557 09.00-15.30 โรงเรียนที่จะแข่งขัน ต้องเตรียม คือ 1.โต๊ะวางโครงงาน 1 ตัว 2. ส่งต้นฉบับโครงงาน ก่อนทำการแข่งขัน 7 เล่ม ในวันแข่งขัน
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม โดมโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 11 ก.ย. 2557 09.00 -15.30 โรงเรียนที่จะแข่งขัน ต้องเตรียม คือ 1.โต๊ะวางโครงงาน 1 ตัว 2. ส่งต้นฉบับโครงงาน ก่อนทำการแข่งขัน 7 เล่ม ในวันแข่งขัน
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521- 523 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่จะแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. Note book 2 เครื่อง 2.ปลั๊กไฟ 3.flash drive
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 - 523 12 ก.ย. 2557 09.00-15.30 ให้โรงเรียนที่จะแข่งขัน ต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ 1. Note book 2 เครื่อง 2.ปลั๊กไฟ 3.flash drive
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 515 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]