ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน