ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน