ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
3 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
4 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
5 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
6 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน