ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 77.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.6 เงิน 6  
7 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74.6 เงิน 7  
8 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
11 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน