ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
7 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
8 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
9 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
10 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  
11 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน