ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน