ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.2 ทอง 4  
5 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.6 ทอง 5  
6 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.4 ทอง 8  
9 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.2 ทอง 9  
10 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.2 ทอง 9  
11 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.8 ทอง 11  
12 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 90.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.2 ทอง 13  
14 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง 14  
15 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน