ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85.75 ทอง 5  
6 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.5 ทอง 6  
7 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน