ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95.11 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 93.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.72 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80.83 ทอง 5  
7 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.89 เงิน 7  
8 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72.1 เงิน 8  
9 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70.16 เงิน 9  
10 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65.3 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62.39 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.45 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน