ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน