ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน