ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 87.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 69.75 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 66.6 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน