ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 78.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 76.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67.2 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60.3 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน