ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 4  
7 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 61 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน