ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 5  
7 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 60 ทองแดง 10  
13 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  
14 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน