ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อุดรธานี) 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน