หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 23 86 40
2 006 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 46 101 77
3 002 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 65 137 96
4 003 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 53 119 86
5 007 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 118 271 169
6 008 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 118 402 167
7 009 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 25 40 37
8 010 โรงเรียนภูพานวิทยา 68 151 113
9 012 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 108 233 159
10 014 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 63 139 103
11 015 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 77 180 123
12 011 โรงเรียนภูมิพิชญ 49 85 72
13 013 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 18 30 24
14 005 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 59 140 79
15 004 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 54 84 75
รวม 944 2198 1420
3618

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]