หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 118 99 93.4% 6 5.66% 1 0.94% 0 0% 106
2 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 118 83 85.57% 12 12.37% 2 2.06% 0 0% 97
3 โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 108 64 74.42% 11 12.79% 10 11.63% 1 1.16% 86
4 โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 65 44 72.13% 10 16.39% 7 11.48% 0 0% 61
5 โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 63 42 76.36% 7 12.73% 6 10.91% 0 0% 55
6 โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 59 37 69.81% 10 18.87% 6 11.32% 0 0% 53
7 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 77 35 50.72% 17 24.64% 15 21.74% 2 2.9% 69
8 โรงเรียนภูพานวิทยา 68 30 53.57% 14 25% 10 17.86% 2 3.57% 56
9 โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 53 22 53.66% 8 19.51% 11 26.83% 0 0% 41
10 โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 54 17 39.53% 15 34.88% 10 23.26% 1 2.33% 43
11 โรงเรียนภูมิพิชญ 49 15 40.54% 8 21.62% 12 32.43% 2 5.41% 37
12 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 46 15 62.5% 4 16.67% 4 16.67% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 23 13 65% 4 20% 3 15% 0 0% 20
14 โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 25 10 43.48% 1 4.35% 11 47.83% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 18 5 38.46% 2 15.38% 5 38.46% 1 7.69% 13
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]