หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนกุมภวาปี 126 352 215
2 004 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 38 66 59
3 005 โรงเรียนคำยางพิทยา 21 49 30
4 007 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 23 44 37
5 008 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 33 59 40
6 010 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 43 73 62
7 012 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 57 116 86
8 015 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 111 292 180
9 016 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 99 200 147
10 017 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 32 73 54
11 018 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 34 97 53
12 020 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 43 100 71
13 021 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 70 139 108
14 022 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 79 193 114
15 019 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 52 91 78
16 011 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 73 157 114
17 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 31 71 48
18 014 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลนุสรณ์ 0 0 0
19 009 โรงเรียนเทพปัญญา 0 0 0
20 002 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 38 84 59
21 013 โรงเรียนพันดอนวิทยา 0 0 0
22 006 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 39 64 53
รวม 1042 2320 1608
3928

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]