สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 39 16 8 63 60 11 3 2 74
2 อุดรพิทยานุกูล 25 10 14 49 50 8 1 4 59
3 บ้านหมากแข้ง 15 17 14 46 44 13 5 15 62
4 เพ็ญพิทยาคม 15 7 6 28 26 20 5 6 51
5 เซนต์เมรี่ 9 14 8 31 31 10 4 4 45
6 อุดรพัฒนาการ 9 6 7 22 27 4 1 4 32
7 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 9 5 13 27 33 10 5 6 48
8 สุมเส้าพิทยาคาร 6 14 4 24 37 8 6 10 51
9 ดอนบอสโกวิทยา 6 2 5 13 14 4 2 3 20
10 โนนสูงพิทยาคาร 5 9 7 21 30 9 0 4 39
11 หนองวัวซอพิทยาคม 5 4 5 14 25 15 13 11 53
12 ประจักษ์ศิลปาคาร 4 8 3 15 23 11 5 10 39
13 หนองยางชุมพิทยาคม 3 3 3 9 9 2 6 5 17
14 สร้างคอมวิทยา 3 1 5 9 15 10 4 9 29
15 เทศบาล 6 2 3 4 9 9 2 4 7 15
16 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 2 2 1 5 10 5 1 6 16
17 สามพร้าววิทยา 2 0 0 2 7 3 1 0 11
18 อุดรพิทยานุกูล 2 2 0 0 2 3 3 0 7 6
19 จอมศรีพิทยาคาร 1 7 1 9 15 7 5 12 27
20 เทศบาล 3 1 2 0 3 4 1 1 5 6
21 เทศบาล 7 1 1 2 4 7 4 0 6 11
22 ราชินูทิศ 2 1 1 0 2 6 6 1 1 13
23 อุดรวิทยา 1 0 2 3 3 3 1 1 7
24 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 1 0 0 1 6 2 3 6 11
25 อุดรธรรมานุสรณ์ 0 5 1 6 9 4 1 10 14
26 ธาตุโพนทองวิทยาคม 0 2 3 5 9 2 3 6 14
27 เทพนุสรณ์ 0 2 1 3 3 6 2 11 11
28 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 0 1 0 1 3 2 2 6 7
29 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 1 0 1 2 1 1 2 4
30 อุดรพัฒนศึกษา 0 1 0 1 2 1 1 0 4
31 เชียงหวางพิทยาคาร 0 0 1 1 6 3 0 6 9
32 พิชญบัณฑิต 2 0 0 1 1 1 4 2 4 7
33 พัฒนาปัญญา 0 0 1 1 0 1 0 2 1
34 แสงอร่ามพิทยาคม 0 0 0 0 9 4 2 5 15
35 เชียงพังพัฒนวิช 0 0 0 0 2 4 2 2 8
รวม 167 144 120 431 540 203 93 198 836