หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 85 186 125
2 002 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 43 96 64
3 014 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 38 76 60
4 015 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 6 10 10
5 018 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 53 87 68
6 021 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 24 37 28
7 023 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 21 43 23
8 024 โรงเรียนราชินูทิศ 2 26 50 39
9 025 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 79 151 115
10 026 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 52 124 68
11 027 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 21 54 34
12 028 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 68 131 99
13 030 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 25 54 39
14 031 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 69 157 100
15 033 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ 27 55 44
16 034 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 7 9 9
17 035 โรงเรียนอุดรพัฒนศึกษา 5 9 8
18 036 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 40 86 59
19 037 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 65 167 98
20 038 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 81 182 112
21 039 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 17 26 23
22 003 โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 12 14 14
23 004 โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร 19 43 31
24 020 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 61 149 101
25 029 โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม 23 40 34
26 016 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 47 108 70
27 001 โรงเรียนคุณากรณ์ 0 0 0
28 006 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 23 37 26
29 042 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 3 5 5
30 019 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 2 11 19 17
31 022 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 14 28 23
32 032 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0
33 040 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
34 041 โรงเรียนอุดรวิทยา 9 25 12
35 005 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 52 121 87
36 007 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 26 45 34
37 009 โรงเรียนเทศบาล 3 14 23 18
38 012 โรงเรียนเทศบาล 6 22 33 29
39 013 โรงเรียนเทศบาล 7 21 40 30
รวม 1209 2520 1756
4276

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]