หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 10 57 24
2 003 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 67 193 106
3 004 โรงเรียนวารินชำราบ 21 49 37
4 005 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 31 86 49
5 007 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 4 22 10
6 008 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 29 64 40
7 009 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 5 38 9
8 001 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 43 81 56
รวม 210 590 331
921

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]