หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 67 67 100% 0 0% 0 0% 0 0% 67
2 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 31 28 100% 0 0% 0 0% 0 0% 28
3 โรงเรียนวารินชำราบ 21 20 100% 0 0% 0 0% 0 0% 20
4 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 29 17 94.44% 0 0% 1 5.56% 0 0% 18
5 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 43 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
6 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
8 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]