หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 6 พ.ย. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนวิจิตราพิทยา (นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 นางกมลวรรร ศรีมันตะ 0857649099 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29) Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]