สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 30 24 11 65 84 10 2 1 96
2 มัธยมตระการพืชผล 29 24 12 65 75 7 0 1 82
3 กุดข้าวปุ้นวิทยา 20 14 13 47 63 10 7 1 80
4 พังเคนพิทยา 15 13 13 41 57 5 8 1 70
5 โนนสวางประชาสรรค์ 12 3 7 22 27 4 7 5 38
6 โนนกุงวิทยาคม 10 7 7 24 29 4 1 1 34
7 เขมราฐพิทยาคม 9 20 19 48 65 7 2 0 74
8 พรเมตตาคริสเตียน 9 8 6 23 37 13 4 3 54
9 สะพือวิทยาคาร 7 6 3 16 31 9 5 5 45
10 เกษมสีมาวิทยาคาร 3 4 1 8 14 9 6 5 29
11 เหล่างามพิทยาคม 3 2 5 10 14 14 4 5 32
12 แก้งเหนือพิทยาคม 2 6 7 15 29 6 10 6 45
13 อนุบาลพุทธเมตตา 2 6 7 15 24 17 5 3 46
14 พุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 2 1 2 5 6 6 2 1 14
15 นาสะไมพิทยาคม 1 0 1 2 14 9 9 4 32
16 พะลานวิทยาคม 1 0 0 1 2 3 6 3 11
17 ขุมคำวิทยาคาร 0 1 6 7 22 10 8 5 40
18 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 0 0 2 2 6 5 3 6 14
รวม 155 139 122 416 599 148 89 56 836