หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 95 271 154
2 004 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร 60 110 76
3 010 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 18 31 27
4 011 โรงเรียนพังเคนพิทยา 90 201 133
5 014 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 98 272 144
6 017 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 61 142 87
7 002 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 41 84 57
8 005 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 91 209 131
9 008 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 38 61 48
10 009 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 48 79 66
11 013 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 117 294 171
12 006 โรงเรียนดำรงวิทยา 0 0 0
13 015 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 24 41 30
14 016 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 73 181 115
15 012 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 16 30 25
16 019 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 64 169 103
17 007 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 47 87 65
18 018 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 50 87 63
19 003 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 59 117 90
รวม 1090 2466 1585
4051

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]