หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237(เก็บตัว) - 238(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237(เก็บตัว) - 238(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237(เก็บตัว) - 236(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 237(เก็บตัว) - 236(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป แข่งขันต่อ ภาษาญี่ปุ่น
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 29 ต.ค. 2557 9.00-12.00 แข่งขันรายการแรก
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 29 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]