หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327(เก็บตัว) - 328(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 9.00-12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327(เก็บตัว) - 328(แข่งขัน) 30 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 29 ต.ค. 2557 9.00-12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 30 ต.ค. 2557 9.00 -12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322(เก็บตัว) - 321(แข่งขัน) 30 ต.ค. 2557 9.00-12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322(เก็บตัว) - 321(แข่งขัน) 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป แข่งขันต่อ ม.1-3
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 29 ต.ค. 2557 14.00 - 15.00 แข่งขันต่อ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
ไม่มีทีมเข้าแข่งขัน
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327(เก็บตัว) - 328(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327(เก็บตัว) - 328(แข่งขัน) 30 ต.ค. 2557 13.00 - 16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332(เก็บตัว) - 331(แข่งขัน) 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332(เก็บตัว) - 331(แข่งขัน) 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127(เก็บตัว) - 128(แข่งขัน) 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]