หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
ระหว่าง วันที่ 29 - 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ลานก่อเกิดปัญญา 29 ต.ค. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ลานก่อเกิดปัญญา 29 ต.ค. 2557 13.00 เป็นต้นไป แข่งขันพร้อมกับ ม.1-3
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ลานก่อเกิดปัญญา 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ลานก่อเกิดปัญญา 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป แข่งขันพร้อมกับ ม.1-3
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 2 29 ต.ค. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 2 30 ต.ค. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ลานก่อเกิดปัญญา 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารดนตรี ห้อง ดนตรี 2 30 ต.ค. 2557 9.00 - 12.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง เต้นท์หน้าห้อง 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง เต้นท์หน้าห้อง 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง เต้นท์หน้าห้อง 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง เต้นท์หน้าห้อง 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง เต้นท์หน้าห้อง 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง เต้นท์หน้าห้อง 30 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 29 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม 30 ต.ค. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 29 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ชื่อ นายกิตติชัย อรจุล เบอร์โทร 0867207540 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]