สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 54 22 11 87 91 3 0 2 94
2 นารีนุกูล 28 20 11 59 64 20 4 6 88
3 เขื่องในพิทยาคาร 12 13 13 38 48 10 10 6 68
4 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 12 1 0 13 18 0 0 2 18
5 อัสสัมชัญ 10 12 14 36 39 15 3 13 57
6 ปทุมพิทยาคม 10 10 7 27 35 14 2 12 51
7 หนองขอนวิทยา 7 5 2 14 18 1 4 1 23
8 ศรีปทุมพิทยาคาร 6 7 5 18 25 13 1 7 39
9 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 5 15 10 30 34 12 4 7 50
10 อาเวมารีอา 5 10 11 26 35 11 10 9 56
11 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 5 2 6 13 14 13 5 7 32
12 นารีนุกูล๒ 5 1 2 8 12 10 0 3 22
13 ไผ่ใหญ่ศึกษา 5 1 1 7 14 9 2 6 25
14 ดงยางวิทยาคม 4 3 1 8 10 6 4 10 20
15 เก่าขามวิทยา 3 4 0 7 16 8 4 8 28
16 บ้านไทยวิทยาคม 3 3 2 8 9 4 2 6 15
17 ศรีน้ำคำศึกษา 2 3 1 6 8 7 4 8 19
18 สหธาตุศึกษา 2 2 3 7 13 6 0 6 19
19 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 2 1 1 4 9 7 2 4 18
20 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 0 1 3 3 1 0 2 4
21 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1 2 1 4 8 11 1 9 20
22 ดอนมดแดงวิทยาคม 1 1 1 3 11 8 3 6 22
23 เสียมทองพิทยาคม 1 0 1 2 6 2 3 3 11
24 ยุวฑูตศึกษา 0 3 7 10 9 5 2 3 16
25 เยาวเรศศึกษา 0 2 0 2 5 1 1 0 7
26 ปทุมวิทยากร 0 1 4 5 8 6 5 6 19
27 ประสิทธิ์ศึกษา 0 1 3 4 7 2 0 0 9
28 ชีทวนวิทยาสามัคคี 0 1 0 1 3 12 3 6 18
29 เบ็ญจธัญพิทยา 0 0 4 4 7 8 2 6 17
30 อุบลวิทยากร 0 0 3 3 4 0 0 1 4
31 สมเด็จ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
32 นันตาศึกษา 0 0 0 0 1 3 0 0 4
รวม 185 146 126 457 586 228 81 165 895