หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 0 0 0
2 007 โรงเรียนนันตาศึกษา 4 8 7
3 011 โรงเรียนบ้านพิณโท 0 0 0
4 015 โรงเรียนปทุมวิทยากร 38 78 57
5 016 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษา 19 64 21
6 018 โรงเรียนพิมพ์ประภาสงเคราะห์ 0 0 0
7 020 โรงเรียนมารีย์นิรมล 0 0 0
8 021 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 27 44 23
9 026 โรงเรียนสมเด็จ 4 43 14
10 032 โรงเรียนอัสสัมชัญ 91 189 138
11 033 โรงเรียนอาเวมารีอา 85 173 124
12 035 โรงเรียนอุบลวิทยากร 5 15 11
13 036 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 6 7 7
14 012 โรงเรียนเบ็ญจธัญพิทยา 42 61 54
15 022 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 10 24 15
16 004 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 28 47 39
17 005 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 46 77 66
18 006 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 36 64 37
19 008 โรงเรียนนารีนุกูล 119 305 178
20 009 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 37 65 50
21 010 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 28 56 37
22 014 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 71 229 113
23 019 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 64 184 91
24 024 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 36 61 47
25 025 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 81 191 94
26 027 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 33 78 52
27 029 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 65 176 95
28 030 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 35 50 35
29 031 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 24 42 34
30 034 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 26 48 32
31 002 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 56 109 77
32 003 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 98 273 149
33 013 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 115 288 156
34 028 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 17 25 21
35 017 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 51 119 71
36 023 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 35 100 60
รวม 1432 3293 2005
5298

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]