หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 115 91 94.79% 3 3.13% 0 0% 2 2.08% 96
2 โรงเรียนนารีนุกูล 119 64 68.09% 20 21.28% 4 4.26% 6 6.38% 94
3 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 98 48 64.86% 10 13.51% 10 13.51% 6 8.11% 74
4 โรงเรียนอัสสัมชัญ 91 39 55.71% 15 21.43% 3 4.29% 13 18.57% 70
5 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 71 35 55.56% 14 22.22% 2 3.17% 12 19.05% 63
6 โรงเรียนอาเวมารีอา 85 35 53.85% 11 16.92% 10 15.38% 9 13.85% 65
7 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 64 34 59.65% 12 21.05% 4 7.02% 7 12.28% 57
8 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 81 25 54.35% 13 28.26% 1 2.17% 7 15.22% 46
9 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 35 18 75% 1 4.17% 4 16.67% 1 4.17% 24
10 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 24 18 90% 0 0% 0 0% 2 10% 20
11 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 56 16 44.44% 8 22.22% 4 11.11% 8 22.22% 36
12 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 65 14 35.9% 13 33.33% 5 12.82% 7 17.95% 39
13 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 51 14 45.16% 9 29.03% 2 6.45% 6 19.35% 31
14 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 33 13 52% 6 24% 0 0% 6 24% 25
15 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 37 12 48% 10 40% 0 0% 3 12% 25
16 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม 36 11 39.29% 8 28.57% 3 10.71% 6 21.43% 28
17 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 26 9 40.91% 7 31.82% 2 9.09% 4 18.18% 22
18 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 46 9 31.03% 6 20.69% 4 13.79% 10 34.48% 29
19 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 27 9 47.37% 5 26.32% 2 10.53% 3 15.79% 19
20 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 28 9 42.86% 4 19.05% 2 9.52% 6 28.57% 21
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 35 8 27.59% 11 37.93% 1 3.45% 9 31.03% 29
22 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 36 8 29.63% 7 25.93% 4 14.81% 8 29.63% 27
23 โรงเรียนปทุมวิทยากร 38 8 32% 6 24% 5 20% 6 24% 25
24 โรงเรียนเบ็ญจธัญพิทยา 42 7 30.43% 8 34.78% 2 8.7% 6 26.09% 23
25 โรงเรียนประสิทธิ์ศึกษา 19 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 17 6 42.86% 2 14.29% 3 21.43% 3 21.43% 14
27 โรงเรียนเยาวเรศศึกษา 10 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
28 โรงเรียนอุบลวิทยากร 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
29 โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี 28 3 12.5% 12 50% 3 12.5% 6 25% 24
30 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
31 โรงเรียนสมเด็จ 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
32 โรงเรียนนันตาศึกษา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]