หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 325 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 325 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 333 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 333 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 313 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 313 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 334 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 335 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 326 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 331 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 311 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 311 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 336 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 336 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]